Tilmelding

Som gæstestuderende tilmelder du dig kurser ved at udfylde dette ansøgningsskema.

Bemærk

Du skal huske at sende en forhåndsgodkendelse for, at kurset/kurserne kan meritoverføres til din uddannelsesinstitution. Du er først endeligt tilmeldt kurser som gæstestuderende, når du har indsendt din forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen fra din egen uddannelsesinstitution sendes til:

Afdelingen for Uddannelse og Studerende
DTU, bygning 101 A
2800 Lyngby
Mrk. "Gæstestuderende"
E-mail: gaest@adm.dtu.dk

Ansøgningsskema

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kursusønsker - Jeg ønsker at tilmelde mig kurser i følgende periode:
Periode*
Kurser
*
*
Er du indskrevet som fuldtidsstuderende ved en dansk uddannelsesinstitution?
Angiv