Tilmelding

Som gæstestuderende tilmelder du dig kurser ved at udfylde dette ansøgningsskema.

Bemærk

Du skal huske at sende en forhåndsgodkendelse for, at kurset/kurserne kan meritoverføres til din uddannelsesinstitution. Du er først endeligt tilmeldt kurser som gæstestuderende, når du har indsendt din forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen fra din egen uddannelsesinstitution sendes til:

Afdelingen for Uddannelse og Studerende
DTU, bygning 101 A
2800 Lyngby
Mrk. "Gæstestuderende"
E-mail: gaest@adm.dtu.dk

Modtager vi ikke forhåndsgodkendelsen inden 3 uger inde i semesteret, vil du blive afmeldt kurset/kurserne.

Er du ph.d.-studerende?

Benyt gæsteformularen for ph.d.-studerende

Er du deltidsstuderende?

Benyt linket efteruddannelse@dtu.dk

Ansøgningsskema

"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
Kursusønsker - Jeg ønsker at tilmelde mig kurser i følgende
Periode"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
Kurser
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.
"{0}" skal udfyldes.
"{0}" must be filled in.