Tilmelding

Bemærk

Du kan kun søge om at blive indskrevet som gæstestuderende på DTU vha. nedenstående formular, hvis du er indskrevet på en dansk, videregående uddannelsesinstitution.

Du skal huske at sende en forhåndsgodkendelse for, at kurset/kurserne kan meritoverføres til din uddannelsesinstitution. Du er først endeligt tilmeldt kurser som gæstestuderende, når du har indsendt din forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen fra din egen uddannelsesinstitution sendes til:

Afdelingen for Uddannelse og Studerende
DTU, bygning 101 A
2800 Lyngby
Mrk. "Gæstestuderende"
E-mail: gaest@adm.dtu.dk

Er du ph.d.-studerende?

Benyt formularen for gæste-ph.d.-studerende.

Er du deltidsstuderende?

Skriv til learnforlife@dtu.dk.