Regler

De lovmæssige bestemmelser, som regulerer ph.d.-uddannelsen ved DTU, findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-graden:

Ph.d.-bekendtgørelsen nr. 1039 af 27. august 2013

DTU's egne regler
Ph.d.-vejledningen indeholder de regler og retningslinjer, som gælder specielt for ph.d.-studerende indskrevet ved DTU. Der kan dispenseres fra de regler, der alene er fastsat af DTU.
 
DTU's ph.d.-vejledning

Regler for ph.d.-studerende indskrevet før 27. august 2013
For ph.d.-studerende der er blevet indskrevet før 27. august 2013 gælder bestemmelserne i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-graden. Bedømmelse og forsvar af afhandlingen samt afgørelse om tildeling af ph.d.-graden sker efter reglerne i den nyeste bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013:

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen nr. 18 af 14. januar 2008