Introduktion til ph.d.-uddannelsen på DTU

På DTU kan du få en treårig forskeruddannelse på niveau med verdens allerbedste inden for tekniske og naturvidenskabelige områder med nye initiativer inden for en række internationalt krævende ingeniørdiscipliner, herunder bæredygtig energiteknologi og life science.

Som ph.d.-studerende skal du gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling samt et offentligt forsvar af dit ph.d.-projekt.

Gennem vejledning lærer du at forske
Ph.d.-studiet er en læreproces, hvor du som ph.d.-studerende gennem vejledning lærer at forske. Vejleder og ph.d.-studerende arbejder sammen i et team for derigennem at opnå den bedste forskning på området.

Ph.d.-studiet består af:

  • et selvstændigt videnskabeligt projekt
  • kursusaktiviteter svarende til 30 ECTS point
  • et undervisnings- og formidlingsforløb svarende til ca. 3 mdr.
  • et eksternt forskningsophold     
  • en afhandling
  • et offentligt forsvar

Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen
Her kan du læse mere om, hvilke processer der på DTU er med til at sikre, at ph.d.-uddannelsen løbende kvalitetssikres.