Gæste ph.d.

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende ved en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du følge kurser som gæste ph.d.-studerende på DTU. Du deltager i undervisningen sammen med DTU's fuldtidsstuderende, og al undervisning foregår i dagtimerne.

Hvis du planlægger at følge kurser på DTU, så klik her.

Du kan også indgå en aftale med en vejleder om at komme til DTU for at arbejde på dit ph.d.-projekt i en vis periode.

Hvis du skal opholde dig på DTU i 3 måneder eller mere, kan du bestille et gæste-studiekort ved at kontakte Ph.d. Administration & Udvikling på phdcourses@dtu.dk