Bliv gæste-ph.d. på DTU

Hvis du er indskrevet som ph.d.-studerende ved en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du følge kurser som gæste ph.d.-studerende på DTU. Du deltager i undervisningen sammen med DTU's fuldtidsstuderende, og al undervisning foregår i dagtimerne.

Hvis du planlægger at følge kurser på DTU, så klik her.

Du kan også indgå en aftale med en vejleder om at komme til DTU for at arbejde på dit ph.d.-projekt i en vis periode.

Under dit gæsteophold på DTU kan du henvende dig til dit værtsinstitut, når du har spørgsmål.

Her finder du en liste over DTU's institutter og centre.