Løn og ansættelse

Der findes forskellige typer af finansiering af ph.d.-uddannelsen

  • DTU's ph.d.-stipendier: DTU's institutter råder over et antal stipendier. Disse vil bliver opslået op på DTU's hjemmeside og i relevante tidsskrifter såsom Ingeniøren.
  • Eksternt finansierede stipendier: En række af DTU's ph.d.-studerende er finansieret af eksterne midler. Dette kan være midler fra virksomheder eller fra nationale forskningsråd. Disse stipendier opslås i relevante fagblade og på DTU's hjemmeside. 
  • ErhvervsPhD: Denne ordning administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ministeriet yder støtte til virksomheder, som ønsker at ansætte en erhvervsPhD-studerende.

Løn ved ansættelse på DTU
Som ph.d.-studerende bliver du indplaceret på løntrin alt efter, om du har arbejdet efter afsluttet kandidatstudium. Starttrin er løntrin 4 og sluttrin er løntrin 8.

Pr. 1. oktober 2018 udgør lønnen pr. måned, inklusiv tillæg (tillægget er ikke pensionsgivende), følgende:

  • Løntrin 4 (0 års anciennitet): 27.135 kr.      (30.884 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 4 (1 års anciennitet): 27.135 kr.      (30.884 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 5 (2 års anciennitet): 29.140 kr.      (33.180 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 6 (3 års anciennitet): 30.969 kr.      (35.275 kr. inklusiv pension)
  • Løntrin 8 (4 års anciennitet): 32.771 kr.      (37.338 kr. inklusiv pension)

Ovenstående pensionsbidrag er beregnet på 85% af basislønnen. Som led i OK 18 forhandlingerne er det aftalt, at pensionen pr. 1.10.2018 vil blive beregnet på baggrund af hele basislønnen. DTU kan først honorere dette, når aftalen er renskrevet og offentliggjort, hvilket betyder, at der vil ske en efterregulering af pension, når aftalen er renskrevet.

Ph.d.-studerende, som er ansat på DTU, kan rette spørgsmål vedrørende løn og ansættelse til instituttets HR konsulent.

Bibeskæftigelse
Da ph.d.-uddannelsen er en heltidsuddannelse, hvor uddannelsen skal prioriteres, kan der til ph.d.-studerende kun undtagelsesvis gives tilladelse til bibeskæftigelse under ph.d.-uddannelsen.

Ved bibeskæftigelse er det i øvrigt DTU's generelle regler for bibeskæftigelse, der gælder.

Reglerne kan findes på HR's interne sider. (siderne kræver DTU login)