Løn og ansættelse

Ansatte ph.d.-studerende bliver indplaceret på løntrin alt efter niveau for erhvervserfaring efter afsluttet kandidatstudium.

Pr. 1. februar 2021 udgør lønnen pr. måned, inklusiv pension med et års anciennitet ca. 32.000 kr.

Bibeskæftigelse

Da ph.d.-uddannelsen er en heltidsuddannelse, hvor uddannelsen skal prioriteres, kan der til ph.d.-studerende kun undtagelsesvis gives tilladelse til bibeskæftigelse under ph.d.-uddannelsen.

 

Ved bibeskæftigelse er det i øvrigt DTU's generelle regler for bibeskæftigelse, der gælder.