Nuklear teknologi kurser

Nuklear teknologi kurser

DTU Sundhedsteknologi er kompetencecenter for nukleare teknologier. Formålet er at udvikle og udnytte ny viden om radioaktive stoffer og ioniserende stråling, så det i sidste ende bliver til gavn for samfundet.

Derfor afholder DTU Sundhedsteknologi jævnligt kurser, der primært er målrettet til hospitalsfysikere og andre der arbejder inden for feltet.

Alle kurserne bliver afholdt på DTU Risø campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde.