DTU International Energy Report series

DTU International Energy Report 2018
Accelerating the Clean Energy Revolution - Perspectives on Innovation Challenges

I lyset af presserende klima- og energi udfordringer, innovation og udbredelse af bæredygtige energiteknologier er helt afgørende for at accelerere energi revolutionen. Internationalt samarbejde om energiteknologier er især vigtigt, hvis denne transformation skal lykkes. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt man skal samarbejde internationalt, men snarere hvor meget, med hvem, om hvad og hvordan. Derfor blev Mission Innovation budt velkommen fra mange sider, da 20 lande i optakten til Paris aftalen i december 2015 lancerede. De deltagende lande forpligtede sig til at fordoble deres offentlige energi forsknings- og udviklingsmidler over fem år og at samarbejde om forskning, kapacitetsopbygning og samspil med erhvervslivet.
DTU International Energy Report 2018 er DTUs indspil til Mission Innovation. Den indeholder ledende forskeres perspektiver på F&U udfordringer og behov indenfor syv Innovation Challenges og dækker hele viden-værdikæden fra grundlæggende forskning til demonstration og test. Rapporten beskriver også F&U udfordringer og behov relateret til lagring, som vi betragter som ganske afgørende for transformation til et energisystem med en stor andel af fluktuerende energikilder.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2016
The Energy-Water-Food Nexus - from local to global perspectives

Vand er af afgørende betydning for energisektoren. Spildevandet skal renses gennem energikrævende processer. Moderne landbrug er baseret på rigelig adgang til både energi og vand. Derfor skal de tre livsvigtige sektorer ses i sammenhæng i den såkaldte Energi-Vand-Fødevare Nexus. Der er voksende pres på alle tre sektorer som følge af befolkningstilvækst, og klimaændringerne øger dette pres. DTU International Energy Report 2016 behandler disse spørgsmål og analyserer udfordringer og muligheder for at behandle de tre sektorer i sammenhæng, lige fra lokalt til globalt plan. Målet er at øge forsyningssikkerheden og bæredygtigheden i alle tre sektorer.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2015
Energy systems integration for the transition to non-fossil energy systems

DTU’s årlige energirapport fokuserer i 2015 på de ændringer i energisystemerne som er nødvendige for den grønne omstilling. En omstilling der skaber problemer for elnettet. Men ved at lade elnettet spille tæt sammen med naturgasnettet, fjernvarmenettet og transport er vejen banet vejen for et fossilfrit energisystem i fremtiden.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2014
Wind energy - drivers and barriers for higher shares in the global power generation mix

The report addresses a selection of scientific and technical issues relevant to further increase the share of wind power in the global electricity mix. It covers the assessment and forecasting of wind resources, the development of wind energy technologies, the integration of large amounts of fluctuating wind power in future energy systems, and the economic aspects of wind power.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2013
Energilagring

En af de store udfordringer i forbindelse med overgang til fossil-frie energisystemer med en høj andel af fluktuerende vedvarende energikilder som sol og vind er at tilpasse energiforbrug og energiproduktion på en økonomisk tilfredsstillende måde. Energilagring kan være et af de vigtigste midler hertil.
Energilagringsteknologier bruges til at lagre energi i form af termisk, elektrisk, kemisk, kinetisk eller potentiel energi og aflevere denne energi igen, når der er behov for det. Der findes mange forskellige energilagringsteknologier som arbejder i alle tidsskalaer fra sekunder til år. Energi kan f.eks. lagres som varme i undergrunden, som vand pumpet op i højtliggende reservoirs, i svinghjul, i batterier, som brændstoffer til transportsektoren og noget så avanceret som superledende spoler.

Download rapporten her

DTU International Energy Report 2012
Energy efficiency improvements - A key element in the global transition to non-fossil energy

I en tid hvor verden kæmper med både klima- og finanskrise er der brug for at skabe grøn vækst. Det kan ske ved at revolutionere vores energi- og industriproduktion og erstatte de fossile brændsler med bæredygtig energi.
Energieffektivitet er et vigtigt led i denne revolution fordi øget energieffektivitet kan spare investeringer i ny energiinfrastruktur, nedskære udgifterne til brændstof, øge konkurrenceevnen og give forbrugerne større velfærd.

Download rapporten her

Energy for smart cities in an urbanised world, 2011

The point of reference for this report is the rapid urbanisation of the world. The report addresses energy related issues for smart cities, including energy infrastructure, onsite energy production, transport, economy, sustainability, housing, living and governance, including incentives and barriers influencing smart energy for smart cities.
November 2011.

Download rapporten her

Non-fossil energy technologies in 2050 and beyond, 2010

The report analyses the long-term outlook for energy technologies in 2050 in a perspective where the dominating role of fossil fuels has been taken over by non-fossil fuels, and CO2 emissions have been reduced to a minimum. Against this background, the report addresses issues like: How much will today’s non-fossil energy technologies have evolved up to 2050? Which non-fossil energy technologies can we bring into play in 2050, including emerging technologies? What are the implications for the energy system? Further the report analyses other central issues for the future energy supply: The role of non-fossil energy technologies in relation to security of supply and sustainability; System aspects in 2050; Examples of global and Danish energy scenarios in 2050.
November 2010.

Download rapporten her

The intelligent energy system infrastructure for the future, 2009

The report takes its point of reference in the need for the development of a highly flexible and intelligent energy system infrastructure which facilitates substantial higher amounts of renewable energy than today’s energy systems. The report presents a generic approach for future infrastructure issues on local, regional and global scale with focus on the energy system. September 2009.

Download rapporten her

Future low carbon energy systems, 2008

The report presents state-of-the-art and development perspectives for energy supply technologies, new energy systems, end-use energy efficiency improvements and new policy measures. It also includes estimates of the CO2 reduction potentials for different technologies. The report outlines the current and likely future composition of energy systems in Denmark, and examines three groups of countries: Europe and the other OECD member nations; large and rapidly growing developing economies; typical least developed countries, such as many African nations. The report emphasises how future energy developments and systems might be composed in these three country groupings, and to what extent the different technologies might contribute. October 2008.

Download rapporten her

Future options for energy technologies, 2007

Fossil fuels provide about 80% of global energy demand, and this will continue to be the situation for decades to come. In the European Community we are facing two major energy challenges. The first is sustainability, and the second is security of supply, since Europe is becoming more dependent on imported fuels. These challenges are the starting point for the report.
November 2007.

Download rapporten her

Renewable energy for power and transport, 2006

The report addresses trends in renewable energy and gives an overview of the global forces that will transform our energy systems in the light of security of supply, climate change and economic growth. The report discusses the status of, and trends in, renewable energy technologies for broader applications in off-grid power production (and heat).
November 2006.

Download rapporten her

The future energy system: Distributed production and use, 2005

The coming decades will bring big changes in energy systems throughout the world. These systems are expected to change from central power plants producing electricity and sometimes heat for customers, to a combination of central units and a variety of distributed units such as renewable energy systems and fuel cells. October 2005.

Download rapporten her

Hydrogen and its competitors, 2004

Hydrogen economy has drawn shifting awareness over the years. Countries with long traditions of activity in hydrogen research and development have been joined by a large number of newcomers. The main reason for the interest is that the hydrogen economy could be one of the answers to a future sustainable energy system. October 2004.

Download rapporten her

New and emerging bioenergy technologies, 2003

Three growing concerns – sustainability (particularly in the transport sector), security of energy supply and climate change – have combined to increase interest in bioenergy. This trend has been further encouraged by technological advances in biomass conversion and significant changes in energy markets. We even have a new term, “modern bioenergy”, to cover those areas of bioenergy technology – traditional as well as emerging – which could expand the role of bioenergy.
November 2003.

Download rapporten her

New and emerging technologies: Options for the future, 2002

All over the world, increasing energy consumption, liberalisation of energy markets and the need to take action on climate change are producing new challenges for the energy sector. At the same time there is increasing pressure for research, new technology and industrial products to be socially acceptable and to generate prosperity. The result is a complex and dynamic set of conditions affecting decisions on investment in research and new energy technology.
October 2002

Download rapporten her

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet om energiforskning på DTU udsendes ca. 5 gange årligt

Nyhedsbrev om DTU's forskning i bæredygtig energi