DTU International Energy Report series

DTU International Energy report 2021

Perspectives on Wind Energy

Historien om moderne vindenergi har demonstreret en imponerende udvikling i omkostningsreduktion, skala, kapacitet og udbredelse drevet af en intelligent kombination af teknologiudvikling og virkemidler.

I dag står vi overfor et paradigmeskifte, hvor vindenergi kommer til at spille en signifikant rolle i at nå et lav karbon energisystem. Den fremtidige udvikling vil blive endnu mere dramatisk og vil afhænge af en ambitiøs offentlig og privat FD&D investering samt et forpligtende samarbejde i den fortsatte udvikling af vindenergiteknologier og systemer.

I DTU International Energy Report 2021 giver DTU Vind Energi vore FD&D perspektiver på, hvordan vindenergi kan accellerere den grønne omstilling

Se rapporten i DTU Orbit

DTU International Energy Report 2019

Transforming Urban Mobility

DTU International Energy Report 2019 har fokus på bæredygtig mobilitet og transportsystemer i byer. Transportsektoren forbinder folk over sted og sørger for, at varer udveksles, men sektoren forbruger også energi, bidrager til CO2-emissioner og luftforurening og påfører derved samfundet enorme menneskelige og økonomiske omkostninger.

Byer efterspørger transportløsninger, som sikkert, billigt og miljøvenligt og uden for meget besvær bringer folk og varer fra A til B med det ultimative mål at gøre byer til et godt sted at bo og arbejde. Det er ikke ligetil, men kræver en systemisk transformation, der finder sted i krydsfeltet mellem teknologi, infrastruktur, forskellige transportformer og adfærdsændringer.

Denne transformation beskrives under tre relaterede problemstillinger: Hvordan kan man undgå unødig transport? Hvordan kan man skifte til mere miljøvenlige transportformer? Og hvordan kan man forbedre teknologier, brændsler og infrastruktur? Rapporten adresserer også de fremtidige uddannelsesmæssige behov relateret til mobilitet i byer og præsenterer en netværksanalyse af de forskningsområder, der har relevans for mobilitetsløsninger i byer.

Download rapporten her.

DTU International Energy Report 2018

Accelerating the Clean Energy Revolution - Perspectives on Innovation Challenges

I lyset af presserende klima- og energi udfordringer, innovation og udbredelse af bæredygtige energiteknologier er helt afgørende for at accelerere energi revolutionen. Internationalt samarbejde om energiteknologier er især vigtigt, hvis denne transformation skal lykkes. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt man skal samarbejde internationalt, men snarere hvor meget, med hvem, om hvad og hvordan. Derfor blev Mission Innovation budt velkommen fra mange sider, da 20 lande i optakten til Paris aftalen i december 2015 lancerede. De deltagende lande forpligtede sig til at fordoble deres offentlige energi forsknings- og udviklingsmidler over fem år og at samarbejde om forskning, kapacitetsopbygning og samspil med erhvervslivet.

DTU International Energy Report 2018 er DTUs indspil til Mission Innovation. Den indeholder ledende forskeres perspektiver på F&U udfordringer og behov indenfor syv Innovation Challenges og dækker hele viden-værdikæden fra grundlæggende forskning til demonstration og test. Rapporten beskriver også F&U udfordringer og behov relateret til lagring, som vi betragter som ganske afgørende for transformation til et energisystem med en stor andel af fluktuerende energikilder.

Download rapporten her