Inklusion

Fokus på diversitet og lige adgang for alle

Diversitet, lighed og inklusion er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at udføre banebrydende forskning og undervisning til gavn for samfundet. Derfor afholder DTU workshops på DTU’s institutter for at skabe rammer med fokus på lige adgang for alle på tværs af forskelligheder.

 DTU Kemi kontaktede Deniz Atan for at sætte fokus på inklusion. Foto: Stamers Kontor.

Fakta

Siden 2021 har DTU øget sit fokus på arbejdet med diversitet, inklusion og lighed, og har udarbejdet en DE&I-plan, der opfylder EU’s krav. På DTU handler diversitet nemlig ikke kun om køn, men om inklusion og lige muligheder for alle. Det er i tråd med DTU’s strategi om at udvikle teknologi for alle mennesker, og at være et studie- og forskningssted for alle, der kan og vil.

Arbejdet med at fremme et mangfoldigt miljø sker blandet andet ved at uddanne hr-partnere i bias-bevidst ledelse for at understøtte universitetsenhederne, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Og alle ledere på DTU tilbydes kompetenceudvikling i inkluderende ledelse og bias-bevidst rekruttering.

Læs mere om DTU’s arbejde med diversitet, lighed og inklusion i Bæredygtighedsrapporten 2023.

Kontakt

Deniz Atan

Deniz Atan Specialkonsulent Koncern HR

Erling Halfdan Stenby

Erling Halfdan Stenby Institutdirektør, Professor Institut for Kemi Telefon: 45252012 Mobil: 22 61 68 75