Energienheder

Energienheder er de fysiske enheder som energimængder kan angives eller måles i. Standardenheden for energi er joule (forkortet J) som er den energi en genstand får tilført, hvis den flyttes 1 meter under påvirkning af en kraft på 1 newton. Udtrykt ved grundenhederne kilogram, meter og sekund gælder 1 joule = 1 kg·m2/s2.

Man kan få en fornemmelse for størrelsen af en joule ved at se på nogle eksempler: Et æble der falder ned fra et 2 meter højt æbletræ, har en kinetisk energi på ca. 2 joule lige inden det rammer jorden. Et fuldt opladet batteri til en typisk smartphone kan lagre ca. 30 kilojoule (30.000 joule) elektrisk energi. En bil der kører 100 km/h, har en kinetisk energi på ca. 600 kilojoule.

Af historiske grunde anvendes der stadig en række andre enheder end joule. Nogle af de vigtigste er anført nedenfor:

  • Kilowatttime (forkortet kWh): Den energi som svarer til forbruget af en effekt på 1 kilowatt i en time. Der gælder 1 kWh = 3600 kilojoule (kJ) = 3,6 megajoule (MJ). Enheden anvendes især i forbindelse med elforbrug.
  • Kalorie (cal): Den mængde energi der skal tilføres 1 gram vand for at hæve dets temperatur med 1 °C. En kalorie er omtrent lig med 4,2 joule – den præcise værdi afhænger af hvilke betingelser (temperatur, tryk) af vandet, man definerer kalorien for.
  • Kilocalorie (kcal) er 1000 kalorier. Når man taler om fødevarers energiindhold (dvs. den energi der kan omsættes af kroppen) omtaler man ofte 1 kcal som 'en kalorie' og ikke som en kilokalorie; dette kan være en årsag til megen forvirring. Der gælder 1 kcal = 4,2 kJ.