Kemisk energi

Kemisk energi er energi, der er lagret som potentiel og kinetisk energi af de elektroner der udgør de kemiske bindinger i et stof.

Ved en kemisk reaktion kan den kemiske energi omdannes til andre energiformer, fx varme eller elektrisk energi.

I en kemisk reaktion kan kemisk energi omdannes til kinetisk energi

Tegningen viser skematisk reaktionen mellem et iltmolekyle (blå) og to brintmolekyler (rød) der bliver til to vandmolekyler. Den frigivne energi bliver til kinetisk energi af vandmolekylerne, dvs. termisk energi.