Kerneenergi

Kerneenergi er kinetisk og potentiel energi af elementarpartiklerne i en atomkerne. Under en kernereaktion kan denne energi frigives i form af kinetisk energi af reaktionsprodukterne, på lignende vis som i en kemisk reaktion (jf. kemisk energi). Den kinetiske energi af atomkernerne bliver i sidste ende omdannet til indre energi i et kølemiddel, som ofte er vand. Det opvarmede vand kan så bruges til at fremstille elektricitet med, fx i en dampturbine.