Kinetisk energi

Kinetisk energi er den energi, et legeme har i kraft af sin bevægelse. Et legeme der bevæger sig i forhold til et andet legeme, kan sætte det i bevægelse ved at støde ind i det.

Denne evne til at sætte andre ting i bevægelse kan gøres kvantitativ vha. begrebet kinetisk energi: Et legeme (fx en kugle) der bevæger sig med en hastighed af størrelsen v har en kinetisk energi som er halvdelen af produktet af legemets masse m og kvadratet på hastigheden: Ekin = ½ m·v2.

Hvis man beregner den kinetiske energi af en stålkugle i bevægelse hen over en glat overflade før den støder sammen med en anden kugle der ligger stille, og sammenligner med summen af de to kuglers kinetiske energier efter sammenstødet, er de to tal (næsten) ens. Det vil sige at den totale kinetiske energi af systemet bestående af de to kugler er bevaret.

Kinetisk energi er bevaret i et elastisk sammenstød

Grunden til at vi skrev 'næsten' ovenfor, er at det er en idealisering af den virkelige verden.

I virkeligheden sker der under sammenstødet en lille deformation (sammentrykning) af kuglerne som bl.a. fører til at der udsendes lydbølger som bærer lidt af energien med sig; den samlede kinetiske energi er derfor en lille smule mindre efter sammenstødet. Hvis disse forhold kan ignoreres, kaldes sammenstødet 'elastisk'.

Det kan måske virke en lille smule overraskende at sammenstød af to gummikugler er mindre elastisk end sammenstød mellem to stålkugler. Det skyldes at gummikuglerne deformeres mere under sammenstødet, hvilket betyder at der er mere kinetisk energi der omdannes til termisk energi i stedet for at overføres mellem kuglerne.

Piger igang med et forsøg fra Girls Day in Science 2021. Foto: Mikal Schlosser