Kraft

Kraft er i energisammenhæng en lidt forvirrende dansk betegnelse for elektrisk energi. Et kraftværk er således et værk, der producerer elektricitet, mens et kraftvarmeværk producerer både elektricitet og varme.