Mekanisk energi

Mekanisk energi er summen af en genstands kinetiske energi og potentielle energi. Den mekaniske energi af en genstand der bevæger sig under påvirkning af eksterne kræfter, er konstant, hvis man kan ignorere friktionstab, fx fra luftmodstand eller hjullejer.

I alle virkelige systemer optræder der friktion, som omdanner mekanisk energi til indre energi.