Strålingsenergi

Strålingsenergi er energi der udsendes eller absorberes i form af elektromagnetisk stråling.

Elektromagnetisk stråling har en energi der afhænger af dens intensitet og frekvens. Man kan tænke på strålingen som bestående af masseløse partikler kaldet fotoner. Fotonernes energi er ikke bestemt af deres hastighed (de bevæger sig jo alle med lysets hastighed), men af deres frekvens.

Radiation energy is carried by photons

Alle genstande eller systemer udsender strålingsenergi pga. den tilfældige termiske bevægelse af de molekyler, de består af. Hvis temperaturen er tilstrækkelig høj, kan denne varmestråling ses med det blotte øje som lys. Omvendt modtager et system også varmestråling fra dets omgivelser. Hvis systemets temperatur er forskellig fra omgivelsernes, vil der være en nettooverførsel af energi som følge af varmestrålingen (se varme).

Det er imidlertid ikke alle overførsler af elektromagnetisk stråling, der kan klassificeres som varme. En laser udsender stråling, der med god tilnærmelse kun består af en enkelt frekvens. Den kan overføre energi til et system uafhængigt af temperaturforskellen mellem systemet og laseren, hvorfor strålingen per definition ikke er varme. Normalt medtager man så bare denne strålingsenergi som et separat led i den ligning, der holder styr på energibalancen. Nogle foretrækker dog i stedet at medregne den overførte laserenergi som et arbejde.