Brug din indflydelse som studerende

Når du studerer på DTU, kan du få indflydelse på mange forskellige niveauer og planer. Du kan bl.a. få indflydelse via dit instituts studienævn eller ved at deltage i Polyteknisk Forenings mange råd og udvalg.

Studienævn

På DTU har vi fordelt studienævnet på de enkelte institutter, som derfor hedder institutstudienævn (ISN). De arbejder med uddannelsesrammerne for diplom-, bachelor- og kandidatuddannelserne på deres eget institut. Det handler om kvalitetssikring og udvikling, og det specifikke arbejder ligger bl.a. i at gennemgå kursusevalueringer og undersøge, hvilke konsekvenserne evalueringer skal have.

Andre opgaver kan være udvikling af nye specialiseringer og kurser samt at skabe sammenhængende uddannelser. Arbejdet består derfor ofte i at skabe konkrete tiltag.

Hvert institutstudienævn består af 6-8 medlemmer, og halvdelen er studerende, der sammen arbejder med instituttets kurser, undervisere og studieretninger. Møder finder sted hver 4.-6. uge med et minimum på 4 årlige møder. Er du medlem af et institutstudienævn og valgt igennem Polyteknisk Forening (PF), er du automatisk medlem af PF’s Uddannelsespolitiske Råd (UPR).

Institutstudienævnene vælger repræsentanter til at sidde i de tværgående uddannelsesudvalg for civilingeniøruddannelsen (CUU) og diplomingeniøruddannelsen (DUU).

Alle studerende er med til at vælge de studerende til institutstudienævnene.

Polyteknisk Forenings råd og udvalg

Under Polyteknisk Forening (PF) finder ud en lang række råd og udvalg, hvor du kan få indflydelse på vigtige beslutninger.

PF’s øverste organ hedder Fællesrådet. Her bliver PF’s politikker på de enkelte områder endeligt besluttet. Det er også fællesrådet, der godkender udvalg i PF og personer til DTU’s valgte organer.

PF blev oprettet i 1846 og er Danmarks ældste studenterforening. Udover at arrangere fester og koncerter og drive vores studenterhus S-huset er PF først og fremmest optaget af at varetage de studerendes interesser politisk.