Diplomuddannelser

En diplomuddannelse er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer inden for den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne og er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.

Kontakt DTU learn for life

Telefon 45 25 45 25
Email learnforlife@dtu.dk

DTU Learn for Life