Open Science

Open Science er en ny tilgang til den videnskabelige proces, der baserer sig på samarbejde, åbenhed, fri tilgængelighed til forskningsdata, publikationer og værktøjer.

Open Science-dagsordenen udspringer af adgangen til nye former for digitale teknologier, værktøjer og infrastrukturer til forskningssamarbejde, samt et krav om adgang til offentlig støttet forskning.

På DTU arbejder forskerne målrettet ind i denne Open Science-dagsorden i et tæt samarbejde med DTU Bibliotek, som har sikret en sammenhængende infrastruktur til den videnskabelige proces: Adgang til al nødvendig videnskabelig litteratur gennem DTU Findit; arkivering og publicering af forskningsdata i DTU Data og arkivering af publikationer samt tilhørende Open Access-versioner i DTU Orbit. Både DTU Orbit og DTU Data er globalt åbent tilgængelige systemer, der medvirker til spredning af videnskabelig kommunikation.

Med udgangspunkt i denne digitale infrastruktur har DTU unik mulighed for at leve op til Open Science-principperne for åbenhed i forskningen. Ambitionen er, at DTU er førende på udbredelse af FAIR data og arbejder målrettet med optimering af anvendelsesmuligheder for Open Science-output. 

Målsætningen på området er at skabe endnu mere transparens til DTU’s forskning.

De store linjer i infrastrukturen er etableret, men der skal ske en kulturforandring, således at forskere tænker på genanvendeligheden af data i bredere forstand end i dag. Denne forandring skal f.eks. ske inden for arbejdet med praktisk anvendelighed af FAIR principperne samt understøttes af dialog, kompetenceudvikling og support. Mandatet for forandring af DTU’s forskningskultur ligger hos DTU Forskningsdataforum.

 

Kontakt

DTU Bibliotek
Telefon: 45 25 72 50
bibliotek@dtu.dk