Spørgeskema for ph.d.-kandidater fra DTU

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt universiteterne indsamle oplysninger om ph.d.-kandidaters ansættelsesforhold.
*
*
*
*
1. Ansættelse ved indlevering af afhandling

2. Ansættelse ved tildeling af graden3. Hvad er din hovedfunktion i dag (ved tildeling af graden)?