Hovedresultaterne fra Dimmitendrapporten

Rapporten: "The DTU PhD programme: Results from a survey among PhD graduates and recruiters" er udført af Epinion i oktober 2015.

Ansættelse efter ph.d.-uddannelsen

 • 94 % er i arbejde, 1 % har startet eget firma – de resterende er uden arbejde
 • Halvdelen af de ansatte arbejder i den private sektor, mens over 1/3 er ansat på et universitet eller lignende forskningsinstitution.
 • Langt de fleste dimittender er ansat i virksomheder og organisationer med mere end 1000 ansatte i hovedstadsregionen.
 • Størstedelen af dimittenderne er ansat til at udføre forskningsarbejde.
 • Generelt set prioriterer dimittenderne professionelle udfordringer, men en god balance mellem arbejde og fritid er også vigtig.

Overgangen til arbejdsmarkedet

 • For langt de fleste dimittender er overgangen fra ph.d.-studium til arbejdsmarkedet let – og det er en antagelse aftagerne er enige i.
 • 74% har fundet job inden de afslutter ph.d.-forløbet.
 • Lige over halvdelen af dimittenderne får deres første job på et universitet.
 • Størstedelen af dimittenderne får deres første job via netværk – personligt eller fagligt.
 • Mange antager at specielt deres fagspecifikke kompetencer spiller en vigtig rolle i forhold til deres første ansættelse efter ph.d.-forløbet.
 • Virksomheder, der primært ansætter ingeniørgeneralister og -specialister oplever lidt større udfordringer end virksomheder, der primært ansætter forskningsgeneralister og –specialister.
 • I virksomheder, hvor dimittenderne ikke arbejder med forskningsopgaver skal de ofte lære at samarbejde med kunder, projektledelse samt at møde deadlines. 

Match mellem de kompetencer dimittenderne har erhvervet sig og dem virksomhederne efterspørger

 • Generelt set mener dimittenderne, at de har fået de rette kompetencer (herunder også ingeniør-kompetencer) i forhold til det job de pt. bestrider – og det er en antagelse aftagerne er enige i. Men der er en tendens til, at de dimittender, der efterfølgende får job på et universitet, føler at de kompetencer, de har fået via ph.d.-forløbet er mere relevante i forhold til deres job.
 • Dimittender ansat udenfor universitetsverdenen føler i højere grad at de har tilegnet sig irrelevante kompetencer.
 • Lige over halvdelen mener, at en ph.d.-grad var påkrævet i forhold til deres første job.
 • Ca. 25 % af dimittenderne mener, at ph.d.-forløbet burde have trænet kompetencer inden for projektledelse, entreprenørskab og innovation, fundsansøgninger, kommunikation og præsentationsteknik, samt samarbejde og netværk

Samarbejde med industrien

 • 43 % af dimittenderne har samarbejdet med en virksomhed. I mange tilfælde for at være bedre klædt på til et job i industrien efter endt ph.d.-forløb.
 • Aftagerne ser samarbejdet som en kærkommen mulighed for at få udviklet projekter samt gå i dybden med et område, som de ellers ikke ville have haft mulighed for. Desuden giver det mulighed for at se en fremtidig medarbejder an inden fastansættelse.

Forskningsophold i udlandet

 • Lige over 50 % af dimittenderne har forsket ved et andet universitet i løbet af deres ph..d-uddannelse.
 • 75 % mener, at de har opbygget et internationalt netværk i forbindelse med deres ph.d.-forløb.
 • Aftagerne lægger specielt vægt på at udlandsophold modner dimittendernes samt giver dem bedre sprog-kompetencer samt større kulturforståelse
 • Aftagere, der søger forskningskompetencer lægger specielt stor vægt på udenlandsophold, da disse også giver virksomheden adgang til et professionelt internationalt netværk.

Efteruddannelse

 • Ca. 25 % af dimittenderne har deltaget I efteruddannelse – primært på DTU.
 • Ca. 80 % mener at efteruddannelse er vigtig for at bibeholde sin værdi på arbejdsmarkedet. 

 

Læs mere