FAQ om enkeltfagskurser

Kan jeg sammensætte enkeltfagskurser, så de fx udgør en bacheloruddannelse?

Ifølge deltidsbekendtgørelsen kan du højst indskrive dig til halvdelen af en bachelor- eller kandidatuddannelse via enkeltfag. Du kan altså læse op til 90 ECTS-point på bacheloruddannelserne og 60 ECTS-point på kandidatuddannelserne. Dog maksimalt 1 år tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Kan jeg søge om SU til min efter- og videreuddannelse?

Deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget.
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid.

Er det gratis at tage efteruddannelse?

Det koster at efteruddanne dig - i modsætning til at læse på de ordinære studier. Betalingen dækker undervisning og evt. eksamen. Udover det yder staten et taksametertilskud, som afhænger af den uddannelse du læser. For at universitetet kan få hentet dit taksametertilskud hjem, og dermed få dækket vore udgifter, er det vigtigt, at du overholder betalingsfristen. Betalingsfristen fremgår af det fremsendte girokort.

Bliver en studentereksamen eller anden uddannelse for gammel?

Mange tror fejlagtigt, at deres studentereksamen bliver for gammel til at søge ind på universitetet med. Det gør den ikke. Søger du ind på bachelor- eller tilvalgsfag via tompladsordningen, er det din studentereksamen, som du optages på baggrund af. Her skal du opfylde de sammme niveaukrav som ordinære studerende. 

Hvad er efteruddannelse via enkeltfag? 

Enkeltfagskurser er et godt tilbud til dig, der kan afse tid i dagtimerne til at dygtiggøre dig. Du kan følge enkeltfag på dagstudierne sammen med de ordinære studerende på bachelor- , tilvalg/sidefag eller kandidatniveau. Betingelsen er, at du opfylder optagelseskravene til studiet, og at studiet har en tom plads til dig. Der er deltagerbetaling knyttet til ordningen, og du har mulighed for at gå til eksamen og derved opnå ECTS point.

Hvad sker der, hvis jeg ikke består eksamen?
Når du har betalt for et enkeltfag på DTU kan du gå til eksamen tre gange. Du har to år til at bestå et enkeltfag på DTU.