Machine learning

Machine learning

Succesfulde virksomheder som Google og Amazon har investeret enorme beløb i machine learning, som de blandt andet bruger til at analysere deres kunders interesser og adfærd for at optimere virksomhedens produkter, processer og markedsføring.

I dette kursus vil du lære at beherske centrale machine learning modeller i Matlab, Python eller R.

Kurset bygger på Danmarks mest populære machine learning kursus og dertil hørende lærebog: "Introduction to Machine Learning and Data Mining" og foregår på engelsk. Underviserne på kurset er Morten Mørup og Mikkel Nørgaard Schmidt, som begge har mere end 10 års forsknings- og undervisningserfaring inden for machine learning.

På dette kursus får du:
  • Indsigt i forskellige machine learning-algoritmer, så du med den baggrund kan vurdere, hvilke metoder du skal bruge til at løse forskellige problemstillinger.
  • Færdigheder indenfor specifikke emner som modelkonstruktion (feature ekstraktion, dimensionalitetsreduktion, krydsvalidering og modelselektion); superviseret læring (lineær regression, logistisk klassifikation, beslutningstræer, kunstige neurale netværk og ensemblelæring); og ikke-superviseret læring (hierarkisk gruppering, densitetsestimering, miksturmodellering, association mining, og outlier detektion).
  • Indsigt i de vigtigste trin inden for machine learning. Fra forberedelse af data, modellering af data, validering og formidling af de opnåede resultater.
  • Vores machine learning bog samt adgang til specialudviklede værktøjskasser i Python, Matlab og R, som eksemplificerer og giver mulighed for hurtigt at udvikle, anvende og validere de lærte metoder.
  • Mulighed for certificering ved aflevering af en rapport, hvor de lærte metoder anvendes på egne data og problemstillinger.

toolboxes

Kurset er for dig som:

Interesserer sig for machine learning og har godt kendskab til den matematik, der bliver brugt på første studieår på universitetet, og som er klar til at forsøge at skabe og programmere machine learning algoritmer.

Forudsætninger:

Læs omkring undervisningsplan, certificering og seneste kursusevaluring.

pRAKTISK INFORMATION

Efterår: 28. oktober - 1. november 2024
Forår: 13.-17. maj 2024
Tid: 08:30 - 16:00
Sted: DTU Bygning 101, mødecenteret lokale S04, Kgs. Lyngby
Sprog: English
Tilmeldingsfrist: 1 måned før
Pris: 20,000 DKK excl.moms
OBS: Kurset aflyses ved mindre end 10 deltagere

TILMELD DIG KURSET I FORÅRET ELLER EFTERÅRET  - Ved tilmelding sendes faktura

Har du spørgsmål?

Morten Mørup

Morten Mørup Professor Institut for Matematik og Computer Science

MachinelearningMortenvideo