Master i Bæredygtigt Byggeri

Med en Master i Bæredygtigt Byggeri bliver du kvalificeret til at lede og gennemføre bygge- og anlægsprojekter samt drifte bygninger og infrastruktur med sigte mod FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG).

Master i Bæredygtigt Byggeri er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse, som DTU og Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med højt kvalificerede videnspersoner på andre universiteter og i branchen.

 

Baggrunden for uddannelsen er et stort samfundsmæssigt behov for at nedbringe miljøbelastningen fra bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for ca. en tredjedel af CO2-udledningen, over en tredjedel af den samlede affaldsmængde og op mod halvdelen af det samlede ressourceforbrug.

  

Undervisning

Undervisning og opgaveløsning foregår online, kombineret med  lokale studiegrupper, der sammen overværer undervisningen. På hvert kursus arbejder de studerende sideløbende med et projekt, der knytter an til de studerendes faglighed og interesser. Projektarbejdet foregår i grupper, der arbejder online.

Du kan gennemføre uddannelsen på 2 år som halvtidsstudium, ved siden af at du passer et almindeligt arbejde. Du har dog mulighed for at strække uddannelsen i op til 4 år. Du kan også vælge at tage uddannelsens kurser enkeltvis.

 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

For at blive optaget på Master i Bæredygtigt Byggeri skal du have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør.

Derudover skal du have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

 

Læs mere om uddannelsen og ansøg her.