Master i Bæredygtigt Byggeri

Med en Master i Bæredygtigt Byggeri bliver du kvalificeret til at lede og gennemføre bygge- og anlægsprojekter samt drifte bygninger og infrastruktur med sigte mod FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG).

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Master i Bæredygtigt Byggeri henvender sig til bygningsingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører med mindst to års relevant erhvervserfaring.

Deltagerne arbejder typisk hos

 • rådgivende ingeniører
 • praktiserende arkitekter
 • entreprenører
 • byggematerialeproducenter og -leverandører
 • private og offentlige byg- og driftsherrer
 • offentlige myndigheder

Hvad er dit udbytte af uddannelsen?

På uddannelsen får du

 • forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis indenfor bæredygtighed i byggeriet
 • forståelse for bæredygtighedsproblemstillinger baseret på højeste niveau af forskning og udvikling
 • forståelse for teorier og metoder inden for bæredygtighed i byggeriet og evne til at reflektere over disses anvendelse i forbindelse med bæredygtighedsproblemstillinger.

En Master i Bæredygtigt Byggeri kan på et videnskabeligt grundlag anvende relevante teorier fra faget til at

 • planlægge, gennemføre og forestå design af bæredygtige bygge- og anlægsprojekter
 • modellere og dokumentere bæredygtige løsninger
 • lede arbejdet med bæredygtighed i byggeprocesser
 • identificere, analysere og vurdere bæredygtighedsproblemstillinger med anvendelse af relevante forskningsbaserede teorier og metoder
 • på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller, der knytter sig til design, dokumentation og ledelse af bæredygtigt byggeri
 • kommunikere om bæredygtighedsproblemstillinger og løsningsmodeller i byggeriet med såvel specialister som brugere og beslutningstagere
 • vurdere relevansen af samt anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til bæredygtighedsproblemstillinger og løsningsmodeller i byggeriet
 • vurdere og evaluere bæredygtige løsningers betydning for de sammenhænge, de anvendes i.

En Master i bæredygtigt byggeri har kompetencer til at

 • skabe og videreudvikle egen byggefaglige profil med udgangspunkt i egen uddannelsesmæssige og professionelle baggrund
 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til design, dokumentation og ledelse af bæredygtigt byggeri
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og bidrage aktivt til at udvikle bæredygtige løsninger.

Tag uddannelsen på deltid

Du kan gennemføre uddannelsen på to år som halvtidsstudium, ved siden af at du passer et almindeligt arbejde.

Du kan også tage uddannelsens moduler enkeltvis.

Undervisning og opgaveløsning foregår online, kombineret med få fysiske samlinger, herunder ekskursioner.

Den samlede uddannelse udgør 60 ECTS.

Om uddannelsen

Master i Bæredygtigt Byggeri er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse, som DTU udbyder i samarbejde med Aarhus Universitet.

Baggrunden for uddannelsen er et stort samfundsmæssigt behov for at nedbringe miljøbelastningen fra bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for ca. en tredjedel af CO2-udledningen, over en tredjedel af den samlede affaldsmængde og op mod halvdelen af det samlede ressourceforbrug.

Uddannelsen er blevet yderligere aktualiseret af indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet i 2020 samt Folketingets vedtagelse af en national strategi for bæredygtigt byggeri i 2021.

Få besked, når ansøgningen åbner

Send en e-mail til learnforlife@dtu.dk, hvis du ønsker at blive kontaktet, når uddannelsen åbner for ansøgninger i august 2022.