Sundhedsteknologi

Teknologi er en stadig vigtigere del af sundhedsvæsenet. Scannere til at diagnosticere og behandle, apparater til at overvåge patienter og udstyr til avancerede operationer løfter kvaliteten, øger helbredelsen og gør det muligt at indføre nye og mere specialiserede behandlinger.

Sundhedsteknologi
På DTU udvikler vi teknologi for mennesker. Vi forsker tværfagligt og i tæt samarbejde med medicinalindustrien og det danske sundhedsvæsen for at udnytte de teknologiske landvindinger – f.eks. inden for genomsekventering, sensorteknologi, big data, medicinsk billedbehandling og drug delivery – til at diagnosticere patienterne tidligt og sætte ind med en virkningsfuld behandling til det enkelte menneske og dermed skabe et mere effektivt sundhedsvæsen. Foto: Mikkel Adsbøl

Sundhedsteknologi udvikles med virksomheder og sygehuse

Siden 2010 er antallet af ingeniører i sundhedsvæsenet steget med 22 procent. For at styrke forskning og innovation i samarbejder mellem sygehuse, virksomheder og ingeniører har DTU taget flere initiativer.

I 2019 blev Institut for Sundhedsteknologi oprettet. Instituttet er et led i DTUs strategiske udvikling af life science, som i dag tegner sig for en tredjedel af DTUs videnskabelige publikationer.

Siden 2004 har DTU samarbejdet med KU om uddannelsen Medicin og Teknologi, der har styrket samtalen mellem ingeniører og læger i de kliniske miljøer på sygehusene.

Endelig har DTU i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Sjælland oprettet dele-stillinger, der giver mulighed for at teknisk-videnskabeligt professionelle fra et hospital bliver ansat på DTU, eller at lektorer og professorer fra DTU får deres daglige gang på et hospital. Det er DTUs ambition at øge denne type samarbejde markant for at accelerere udviklingen af ny sundhedsteknologi.

Sundhedsteknologi er et vigtig forskningsområde på DTU.
VIDEO: En stor del af DTUs forskning relaterer sig til sundhedssektoren, hvor der i stadig højere grad efterspørges ingeniørvidenskabelige løsninger.

Sundhedsteknologi løfter kvalitet og behandling

Innovation og samarbejde

DTUs forskning inden for sundhedsteknologi involverer et bredt spektrum af fagligheder på DTU og samarbejde med læger og industri. Hvert år tager nye startup virksomheder afsæt i projekter og forskning på DTU, mens andre opstår i samarbejde med regioner og universiteter.

Sensorer og bærbart udstyr

Måleudstyr indbygget i høreapparater, dosiskontrol af insulin, selvregulerende pacemakere og meget andet overvågningsudstyr vinder indpas i sundhedsvæsnet, hvor teknologierne understøtter lægerne og giver patienterne større frihed til at foretage målinger hjemme og spare transport eller unødige indlæggelser.

Medicinsk billedteknologi

Imaging-teknologi som MR-scannere, ultralyd og kontrastvæsker i form af radioaktive isotoper har styrket kvaliteten og åbnet for hurtigere diagnostik og behandling. Flere billedteknologier kombineres i dag med kunstig intelligens og algoritmer, som kan finde mønstre i billeder og give hurtige svar inden for diagnostikken.

Nyt nummer af DYNAMO: tema om immunterapi.

 

 

 

VIDEO: Kunstig intelligens i sundhedssektoren

På DTU er forskerne i gang med at udvikle og udnytte kunstig intelligens – samtidig med at blikket er rettet mod de etiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Kunstig intelligens breder sig - bl.a. også til sundhedssektoren
Kunstig intelligens omfatter computersystemer, som er i stand til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens.