Rundvisninger på DTU

Virksomheder, organisationer, foreninger og privatpersoner der ønsker at få en introduktion til DTU eller udvide deres kendskab til universitetet har nu mulighed for at købe en grupperundvisning med personlig guide.

Vi tilbyder ruten ”Campusudvikling på DTU”, som giver et indblik i DTU’s historie og campusudvikling med en række nye bygninger under visionen Transforming DTU. Rundvisningen varetages af en DTU-studerende, som har sin daglige gang på campus og dermed også kender til de små anekdoter.

Rundvisningen varer cirka 1½ time.

Booking af ph.d.-studerende

Som noget nyt tilbyder vi, at der kan bookes en ph.d.- studerende i forlængelse eller før rundvisningen. Der tilbydes et mini foredrag på op til 1 time. Dette er gratis men kun muligt, hvis det passer tidsmæssigt med den studerende. Foredrag inden for emnerne: biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, kemi, matematik, naturgeografi, samfundsfag, teknologi. Meddel emneønske ved rundvisningsforespørgsel på campustour@dtu.dk eller til Jane Engels jeng@dtu.dk.

Hvor og hvornår?

Rundvisningen foregår på Lyngby Campus med start i Hovedbygning 101A i DTUs mødecenter. Det er muligt at booke en rundvisning på hverdage inden for tidsrummet kl. 9.00-17.00 og som udgangspunkt afhængigt af vejret i perioden marts-juni og september-november.

Pris og afbudspolitik

Prisen for en rundvisning er 1.750 kr. (ekskl. moms) og gælder for en lukket gruppe på maksimum 15 deltagere. Ved større grupper er der ved ekstra betaling mulighed for at opdele gruppen i to for på denne måde bedre at kunne sikre lydkvaliteten for alle deltagere.

Ved aflysning op til tre uger før rundvisningen, refunderes det fulde beløb (fratrukket et administrationsgebyr på 250 kr.) Aflysninger op til to uger før refunderes med 50 procent af det fulde beløb. Ved aflysninger senere end dette er der ikke mulighed for at få refunderet beløbet, men der er mulighed for at ændre datoen.

Booking

Rundvisningerne bookes ved at sende en mail med ønske om dato og starttidspunkt til campustour@dtu.dk Der er også mulighed for at lave en skræddersyet løsning i forhold til ugedag, varighed og dato uden for sæsonen.

Kontakt

Jane Engels

Jane Engels Projektkoordinator-Stakeholder Management