DTU's politik for bæredygtighed

DTU’s politik for bæredygtighed er udarbejdet i forlængelse af DTU’s strategi 2020-2025 Teknologi for mennesker, hvor bæredygtighed er et af tre pejlemærker. 

DTU’s mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Det betyder, at vi i vores arbejde er optaget af at skabe bæredygtige løsninger, som understøtter et bedre liv for mennesker, bidrager til værdiskabelse og fremmer et bæredygtigt ressourceforbrug. 

Formålet med politikken er at etablere en fælles referenceramme for bæredygtighed på DTU. Politikken sætter retning for, hvordan DTU i ord og handling bidrager til en bæredygtig omstilling af samfundet, og hvordan DTU internt arbejder med bæredygtighed i vores faglige virke, drift og kultur. 

Sådan forholder DTU sig til bæredygtighed 

Ambitionen med DTU’s arbejde med bæredygtighed er at imødekomme nuværende menneskelige behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for behovsopfyldelse i fare. Vores arbejde er drevet af dedikation til at udvikle teknologi, viden og partnerskaber, der støtter samfundet i bæredygtig brug af globale ressourcer. Vi har fokus på at balancere bæredygtighed i en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension. 

DTU ser ingeniørvidenskab som en central del af løsningen 

På DTU arbejder vi tværfagligt for at udvikle innovative løsninger til de bæredygtighedsudfordringer verden står overfor. Vi fokuserer på vekselvirkningen mellem helhed og deltalje, og prioriterer samarbejdsformer, hvor vi deler viden og ressourcer. Vi tilbyder rådgivning og svar på, hvad der er mere bæredygtigt end andet.

DTU udvikler og anvender teknologi med ansvar og omhu 

Teknologi er en drivkraft for en bæredygtig omstilling af samfundet og kan bidrage til et mere inkluderende samfund med øget adgang til viden, oplysning, services og bæredygtige produkter for flere mennesker. DTU værner om at bringe teknologi i spil med ansvar og omhu.

DTU samarbejder med omverden om at være til gavn

DTU er drevet af vores fælles ansvar for samfundsudvikling. Gennem samarbejde med omverden bliver vi klogere på, hvordan teknologi gør en forskel for mennesker. Den viden er nødvendig for vores virke, men vi er klar over at udfordringerne med bæredygtighed ikke alene kan løses ved teknologi. Derfor kobler DTU teknologiudvikling med vores forståelse for samfundsforhold, mangfoldighed og etik. 

DTU integrerer arbejdet med bæredygtighed i vores kerneopgaver

DTU har en ambition om, at bæredygtighed er fuldt integreret i universitetets faglige virke, drift og kultur. Derfor er bæredygtighed indarbejdet i universitetets styringsmæssige strukturer og er en del af vores organisatoriske dialoger.

DTU´s forskning forholder sig til bæredygtighed

Vi stræber efter forskningsmæssige nybrud og udvikling af teknologi for mennesker, der bidrager til en bæredygtig omstilling af samfundet. Derfor sætter vi vores forsknings betydning for samfundet i relation til den miljømæssige, sociale og økonomiske dimension af bæredygtighed. 

DTU´s uddannelse ansporer til bæredygtige løsninger

DTU inspirerer alle dimittender til hele livet at tilegne sig viden og færdigheder der gør at de kan være med til at understøtte en bæredygtig omstilling af samfundet. Det kræver høj faglighed, innovativt tankesæt, globalt udsyn og lyst til at deltage i samfundsdebatten om, hvorfor ingeniørvidenskab er en central del af løsningen på vores samfundsudfordringer. 

DTU innoverer og yder rådgivning om bæredygtighed

Gennem samarbejde og ansvarlige partnerskaber med erhverv, myndigheder og organisationer understøtter DTU en bæredygtig omstilling af samfundet. Vi anvender universitetets viden og samarbejdsflader til at kvalificere de bæredygtighedsvalg, der skal træffes. DTU er brobygger, understøtter et stærkt økosystem for iværksætteri og er samfundets demonstrator for bæredygtige løsninger.

DTU har orden i eget hus

DTU skaber sammenhæng mellem vores samfundsmæssige påvirkning og måden vi drives og udvikles på. Gennem egne handlinger bidrager universitetet aktivt til en bæredygtig omstilling. For at opnå den synergi sikrer vi i udvikling af campus, at DTU er et levende laboratorium for bæredygtighed.

DTU bruger ressourcer med omtanke

I driften af DTU forbruger vi ressourcer med omtanke, understøtter et bæredygtigt arbejds- og studieliv og gør vores campusfaciliteter tilgængelige for borgere og samfund.

DTU arbejder gennem vores kultur med at integrere bæredygtighed som et gennemgående emne i den organisatoriske dialog og i ledelsen af DTU. Vi ser medarbejdere, studerende og alle, som DTU interagerer med, som bidragsydere til en bæredygtig omstilling af samfundet.

DTU følger op

DTU vil hvert år dokumentere en fremdrift i arbejdet med bæredygtighed. Det sker i regi af årshjulet. Dokumentation er tilgængelig for alle, og fremdrift understøttes af den organisatoriske dialog på
DTU.

Ikrafttrædelse

Politik for bæredygtighed er drøftet i akademisk råd den 23. november 2020, godkendt i direktionen den 16. december 2020 og orienteret om i KAMU og HSU i februar 2021.