DTU's delpolitik for transport- og mødeaktivitet

Formål

Et af DTU’s mål er at være en drivkraft for bæredygtig værdiskabelse i Danmark og globalt. Som led i denne målsætning arbejder DTU på at sikre en bæredygtig omstilling af universitetets egen drift og administration.

Et væsentligt indsatsområde for DTU’s bæredygtige omstilling er medarbejdernes og de studerendes transport- og mødeaktivitet fordi:

Arbejds- og studierelateret transport bidrager med en stor og voksende andel til DTU's samlede CO₂ emissioner.
DTU ønsker at gå forrest i realiseringen af digitaliseringens muligheder. Fremme af virtuel møde- og undervisningsaktivitet er i tråd hermed, samt et middel til at reducere DTU’s transportrelaterede CO₂ emissioner.

Holdning

Som internationalt orienteret eliteuniversitet prioriterer DTU at videreudvikle og øge universitetets globale samarbejder og aktiviteter. DTU mener, at de kompetencer vi opnår og de resultater, der skabes i mødet på tværs af mennesker, fagligheder og geografi er nyttige og nødvendige for at udvikle verden i en mere bæredygtig retning.

DTU er et fysisk universitet, og mener det fysiske møde suppleret med den virtuelle tilstedeværelse, den eksperimentelle undervisning og dialogen ansigt til ansigt, er essentiel for de studerendes og medarbejdernes læring, virke og trivsel.

DTU’s aktiviteter kræver en bevidst og kontinuerlig afvejning af, hvordan universitetets møde-, undervisnings- og transportbehov på bedst mulig vis understøtter DTU’s målsætning om at skabe ”bæredygtig orden i eget hus”. En målsætning der både skal fremme det bæredygtige arbejdsliv og den miljømæssige dimension af bæredygtighed.

Opfølgning

DTU’s delpolitik for transport og mødeaktivitet afspejler en holdning til at universitets hvert år skal kunne dokumentere en reduktion i vores flytransportrelaterede CO₂ aftryk samt fremme adgangen til transportformer og mødeaktiviteter, der giver lavest muligt CO₂ aftryk.

DTU’s målsætninger for transport og mødeaktivitet skal alle DTU enheder hvert år omsætte i måltal, der integreres i DTU årshjul og indgår i den organisatoriske dialog med direktionen.

Ansvar og omfang

DTU’s direktion sætter rammerne for DTU’s overordnede bæredygtighedsindsats med henblik på at ”skabe orden i eget hus”. Direktøren er ansvarlig for at DTU’s enheder lokalt arbejder på at integrere holdningen til transport og mødeaktivitet i DTU kulturen.

Ikrafttræden DTU’s delpolitik for transport og mødeaktivitet er godkendt af direktionen den 2. september 2020 og drøftet i HSU i september 2020. Politikken træder i kraft ved offentliggørelse på DTU Inside.