Rammeaftale med Forsvarets Efterretningstjeneste

DTU har indgået aftale med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om at levere forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for sikkerhedsområdet. Samarbejdet reguleres af en rammeaftale, der beskriver de strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og FE. Aftalen mellem DTU og FE skal medvirke til bedre udnyttelse af teknisk forskning til gavn for Danmarks sikkerhed.

Som bilag til rammeaftalen ligger såkaldte ydelsesaftaler, der beskriver rammerne for de faglige ydelser, som DTU leverer til FE.