Rammeaftale med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

DTU leverer uvildig forskningsbaseret rådgivning til KEFM inden for geodæsi, herunder positionering og navigation, og vedvarende energi, herunder sikkerhedsstandarder for vindmøller.

Samarbejdet reguleres af en rammeaftale, der beskriver de strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og ministeriet.

Som bilag til rammeaftalen ligger såkaldte ydelsesaftaler (samarbejdsaftaler på institut- og styrelsesniveau) og tilhørende arbejdsprogrammer, der beskriver de konkrete faglige ydelser, som DTU leverer til ministeriet.

Kontakt

Iben Frøkjær Strand

Iben Frøkjær Strand Chefkonsulent Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation