Grøn transport

Undervisningsmateriale og inspiration til gymnasieklasser

Omstillingen til grøn transport sætter præg på Danmark med flere elbiler, el-ladestandere, særlige P-pladser, og overgang til grønne brændstoffer i indenrigsluftfarten. Men spørgsmålet er, hvilken forskel det gør på Danmarks klimaaftryk, om transporten er grøn.

Transport er en vigtig del af vores liv: Vi kører i skole, på arbejde og til fritidsaktiviteter – og varer transporteres over store afstande. Samlet set står transportsektoren for 25 procent af de samlede CO2-udledninger i Danmark, og hvis CO2-udledningen skal ned, er der brug for, at flere af de kendte løsninger og teknologier kommer i spil.

Nye teknologier har igennem tiden medført, at vi kan komme hurtigere omkring. Samtidigt viser både gamle og nye undersøgelser, at vi dagligt bruger en time på at transportere os omkring. Tidsbesparelsen er med andre ord vekslet til flere og længere ture: Vi har længere til arbejde, tager på flere udflugter og vælger fritidsaktiviteter længere væk. Og transport har omkostninger: Ikke kun CO2-udledning, men også larm, forurening, trængsel og trafikulykker.

Så hvad er fremtiden for transportsystemet: Kan vi løse problemerne ved at gå over til nye teknologier, eller skal vi transportere os mindre? Læs i dette tema, hvis I vil være klogere på status: Hvad er den grønneste transportform? Hvilke nye teknologier arbejdes der med? Og hvor langt er man kommet? I dette tema møder vi DTU’s forskere, som kommer med hver deres bud.

BLIV INGENIØR OG GØR EN FORSKEL

Flere af DTU's uddannelser giver færdigheder og viden, som du kan bruge til at gøre en forskel inden for fx kunstig intelligens. Besøg uddannelsessiden og find et studie, som passer dig:

Uddannelsesretninger
Baggrund