Undervisningsmaterialer til gymnasiet og grundskolen

Er du på jagt efter undervisningsmateriale, der kan få anvendt naturvidenskab og teknologi ind i undervisningen? Her finder du alt fra læsestof, videoer og forsøgsvejledninger målrettet både gymnasiet og grundskolen til mere generel inspiration.

Fra rumrejser til medicinfremstilling, vedvarende energi, materialeforskning, muslingedyrkning og meget, meget mere. Forskningen på DTU favner bredt, og et lille udsnit af forskningen er tilgængelig for elever i gymnasiet og grundskolen i gennemarbejdede undervisningsmaterialer, der bygger på forskningen og dens resultater.

Se her for et overblik over både gennemarbejdede undervisningsmaterialer målrettet elever i gymnasiet eller grundskolen og generel inspiration i form af fx videoforedrag eller journalistisk bearbejdede forskningshistorier fra DTU. Noget af materialet peger på egl. undervisningsforløb i den daglige undervisning, andet kan bruges i projektforløb eller som baggrundslitteratur til SRP og AT i gymnasiet.