Øvelser og foredrag til gymnasieelever

Sæt teknologi og anvendt naturvidenskab på skemaet med DTU’s øvelser og foredrag for gymnasieklasser. Se det aktuelle udbud af øvelser og foredrag her på siden.

Savner du nye perspektiver på den daglige undervisning, eller leder du efter et fagligt velfunderet supplement til dit projektarbejde eller tværfaglige undervisningsforløb? Tag din gymnasieklasse med til DTU, hvor I kan lave øvelser og høre foredrag, der bringer naturvidenskab og teknologi i spil på nye måder.

Tilbuddet henvender sig primært til elever på matematisk/naturvidenskabelige linjer på stx, htx eller eux.

Find øvelser og foredrag

Betingelser

DTU's tilbud henvender sig primært til elever på matematisk/naturvidenskabelige linjer på stx, htx eller eux.

De nødvendige faglige forudsætninger finder du beskrevet under hver aktivitet.

Ønsker du at booke en aktivitet, hvor eleverne ikke lever op til forudsætningerne, bedes du kontakte den bestillingsansvarlige - navnet fremgår af bookingsiden for de enkelte aktiviteter.

Foredrag og øvelser finder sted i de samme lokaler, som DTU’s studerende benytter sig af, og I møder forskere eller studerende. Jeres besøg på DTU skal derfor planlægges under hensyntagen til øvrig undervisning, forskningsprojekter, eksamen, projektarbejde m.m. Vi anbefaler derfor, at du bestiller foredrag eller øvelser minimum to uger i forvejen.

Læreren har ansvaret for elevernes adfærd under besøget på DTU, og vi gør opmærksom på, at der i besøget kan indgå laboratorieforsøg og andet som kræver, at man overholder nærmere angivne sikkerhedsregler.

Lærerens ansvar

For at eleverne får en god og fagligt udbytterig oplevelse af DTU beder vi om, at læreren sørger for følgende:

  • Eleverne møder friske, forberedte og veludhvilede på DTU.
  • Eleverne er inden besøget på DTU - hvor det er relevant - blevet gjort opmærksomme på regler for laboratorieadfærd o.lign., som de skal overholde. Evt. sikkerhedsregler for jeres besøg vil være en del af det materiale, læreren modtager i forbindelse med bookingen af besøget. Bemærk fx regler vedr. opsætning af langt hår, brug af lukkede sko (ikke sandaler) og brug af mobiltelefoner.
  • Ved besøg i laboratorier og forskningsfaciliteter følger eleverne de anvisninger, som DTU´s medarbejdere kommer med.
  • Eleverne skal deltage aktivt i foredrag / øvelse, og deres adfærd skal være indenfor sædvanlige rammer for god opførsel under besøget på DTU.
  • Elever, der ikke følger anvisningerne fra DTU´s medarbejdere og/eller på anden måde opfører sig, så de enten generer eller er til fare for andre, kan bortvises af DTU´s medarbejdere. Læreren har - inden besøget på DTU - gjort sine elever opmærksomme på dette.

Ansvar for tingskader

Under besøget på DTU er eleverne erstatningsansvarlige for eventuel skade på inventar og udstyr efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ansvar for personskade

DTU har ansvar for at forsøg eller andre praktiske opgaver, der gennemføres under besøget, sker under de sædvanlige sikkerhedsregler for undervisningsforløb, der gennemføres på DTU, og at disse er gennemgået inden forsøgets start.

Har du spørgsmål til indhold eller planlægning af bestemte foredrag eller øvelser?

  • Kontakt DTU-underviseren eller den bestillingsansvarlige. Du kan se navnet i beskrivelsen af aktiviteten.

Har du spørgsmål til bestillinger, du allerede har foretaget?

  • Kontakt den bestillingsansvarlige. Du kan se navnet på bekræftelsen af arrangementet.