Sektorudvikling

DTU har viden og indsigt i forskellige brancher og sektorer og kan løse konkrete udfordringer, særligt på områder hvor der er brug for flere faglige ekspertiser, da DTU kan samle kompetencer både internt på DTU og i forhold til eksterne aktører. 

DTU har stærke traditioner for at samarbejde på alle niveauer inden for rekvireret forskning, samarbejde om test og demonstration og offentlig-privat innovation, og kan anvise nye veje, innovere og komme med svar, som rekvirenten ikke selv har ressourcer eller kompetencer til at identificere.  DTU's innovation, forskningsresultater og samarbejde kan hermed være med til at danne grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi for brancherne. Derudover har DTU ikke kun teknisk ekspertise men også indsigt i de love og regler, som regulerer forskellige sektorer.

Nedenfor kan du se en række eksempler på, hvordan tværgående samarbejde på DTU bl.a. samles i tværgående centre, der bidrager til at koordinere forskellige aktiviteter på DTU inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning, og som identificerer nye behov for uddannelse, forskning og innovation i samarbejde med branchen:

DTU gennemfører yderligere en række sektorudviklingsprojekter, der fokuserer på hele sektorers konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst gennem teknologiudvikling. Sektorudvikling tager afsæt i den enkelte sektors behov og inddrager alle teknologier af relevans for sektoren. 

Kontakt os gerne for en drøftelse af muligheder for samarbejde og hvilke ydelser DTU til tilbyde.

Kontakt

Henrik Mielby
Teamleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 10 46