Tværfaglige centre og sektorudvikling

Komplekse udfordringer kræver ofte tværfaglige løsninger. På udvalgte områder har DTU derfor oprettet tværgående centre, der samler DTU’s ekspertise inden for flere faglige discipliner.

DTU har bl.a. oprettet tværgående centre eller initiativer inden for følgende områder:

  • Det maritime område (Maritime DTU)
  • Bæredygtige energiressourcer (REPLI)
  • Solenergi (Solar DTU)
  • Arktisk forskning (Arctic DTU)
  • Transportforskning (Transport DTU)
  • Sikkerhed- og forsvarsteknologi (Security DTU)
  • Diagnostik (Center for Diagnostik)

Sektorudviklingsprojekter

Ud over aktiviteterne i centrene gennemfører DTU dedikerede sektorudviklingsprojekter, med særlig fokus på de enkelte sektorers muligheder for øget konkurrenceevne, beskæftigelse, bæredygtighed og vækst gennem teknologiudvikling.

Kontakt

Iben Frøkjær Strand
Chefkonsulent
AFRI
45 25 70 20
Jan Eiersted Molzen
Chef for Partnerskaber
AFRI
45 25 71 27