Tværfaglige centre og DTU Sektorudviklingsprojekter

Komplekse samfundsudfordringer kræver ofte tværfaglig forskning og løsninger med afsæt heri. Det kalder på organisering og forløb om udvikling af tværfaglige forskningsprofiler.

Tværfaglige centre

DTU har derfor oprettet tværgående centre på udvalgte områder, der samler DTU’s ekspertise inden for flere faglige discipliner:

  • Det maritime område (Maritime DTU)
  • Bæredygtige energiressourcer (REPLI)
  • Solenergi (Solar DTU)
  • Arktisk forskning (Arctic DTU)
  • Transportforskning (Transport DTU)
  • Sikkerhed- og forsvarsteknologi (Security DTU)
  • Diagnostik (Center for Diagnostik)

 

DTU Sektorudviklingsprojekter

Med formålet at fremme tværfaglig forskning og udvikle løsninger med afsæt heri gennemfører DTU sektorudviklingsprojekter, som har til formål at:

  1. At kortlægge, udvikle og skærpe den tværfaglige forskningsprofil
  2. Kommunikation/interessevaretagelse ift. samarbejdspartnere og fonde
  3. At udvikle konsortier mhp. at udarbejde forskningsansøgninger


Afsluttede projekter

Kontakt

Iben Frøkjær Strand
Chefkonsulent
AFRI
45 25 70 20
Jan Eiersted Molzen
Chef for Partnerskaber
AFRI
45 25 71 27