Praktik for diplomingeniørstuderende

DTU’s diplomingeniøruddannelse er en erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse. De studerende er derfor i stand til at bringe deres faglige viden i spil ved løsning af ingeniørmæssige problemstillinger og udviklingsopgaver.

Alle diplomingeniørstuderende skal i praktik i en virksomhed som en del af deres uddannelse. Praktikken varer fem måneder og ligger i slutningen af de studerendes uddannelsesforløb.

Formålet med praktikopholdet er, at den studerende opnår praktisk erfaring i en virksomhed. Den studerende får dermed mulighed for at anvende sine allerede erhvervede, faglige kundskaber og udvikle sine professionelle kompetencer. Virksomheden får løst konkrete, ingeniørmæssige opgaver på baggrund af den nyeste faglige viden på området.

At have diplomingeniørstuderende i praktik kan:

  • styrke rekrutteringen af kompetent arbejdskraft til din virksomhed.
  • føre til at den studerende laver sit afsluttende projekt i samarbejde med din virksomhed.
  • gøre at din virksomhed får løst opgaver, som ellers ikke kunne nås.
  • give din virksomhed adgang til ny faglig viden på området.
  • skabe synlighed omkring din virksomhed blandt diplomingeniørstuderende.

For at have diplomingeniørstuderende i praktik, skal virksomheden stille følgende til rådighed:

  • Relevante ingeniørmæssige opgaver
  • En vejleder med en relevant videregående uddannelse
  • En arbejdsplads og nødvendigt udstyr

Forud for praktikperiodens start skal praktikstedet godkendes af uddannelsens praktikkoordinator.

Ansættelses- og lønforhold

Praktikken gennemføres som lønnet praktik. Pr. 1. januar 2022 er den vejledende praktikløn 15.250 kroner om måneden, jævnfør Ingeniørforeningen IDA.

Under et praktikophold arbejder den studerende på lige fod og sammen med de øvrige medarbejdere i virksomheden. Den studerende indgår således i de daglige rutiner og varetager opgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedens opgaveportefølje.

Den studerende er i praktikperioden ansat i virksomheden. For at sikre at parterne er enige om rammerne for praktikken, herunder fortrolighed og rettigheder, udarbejdes en kontrakt mellem virksomheden og den studerende.

Yderligere information og vejledning

Er din virksomhed interesseret i at have en diplomingeniørstuderende i praktik, eller har du spørgsmål?

Du kan enten oprette et opslag i DTU´s Praktik- og Projektbank eller kontakte:

  • Camilla Nørring, Tlf.: 45 25 75 21, E-mail:cnor@dtu.dk
  • Christina Boje Johannsen, Tlf.: 45 25 11 94, E-mail: cjoh@dtu.dk

Praktik- og projektbank

Gratis match making-site for virksomheder, studerende og undervisere.

Opret et opslag eller søg i andres opslag.

ReSound

"Det er vores erfaring, at engagerede og dygtige praktikanter giver gensidigt positivt udbytte både på kort og lang sigt." - Jesper Thaysen, ReSound

Hoffmann A/S

"Ved som virksomhed at vise tillid og involvere sig i den studerendes uddannelse har Hoffmann rekrutteret nogle af vores dygtigste og mest loyale medarbejdere." - Peter Haugaard, Hoffmann A/S