Få hjælp til udviklingsprojekter

Spil sammen med DTU’s studerende, når ingeniørfaglige problemstillinger og nye produkter skal udvikles. Vær med i konkurrencer og sponser studerende i innovative udviklingsforløb.

Innovation Pilot
Stil cases til rådighed for diplomingeniørstuderende, der på dette obligatoriske kursus arbejder tværfagligt og innovativt.

DTU Career Hub
Vil I synliggøre jeres virksomhed overfor DTU’s ingeniørstuderende og rekruttere til praktik, studiejob, fuldtidsjob eller spændende projekter, kan I publicere opslag til vores studerende inde på DTU Career Hub. I opretter en profil ved at følge dette link til Jobteaser.   

Grøn Dyst
Studenterkonference med fokus på bæredygtighed, miljø- og klimateknologi. Få indblik i studerendes visioner og projekter ved at deltage i dommerpanelerne.

Blue Dot
Støt med materialer, know-how og vejledning, når studerende arbejder tværfagligt med konkrete ingeniørproblematikker. Projekternes problemstillinger ændres løbende.

Smart Campus
Studerende, forskere, virksomheder og kommuner kan bruge campus Lyngby, Ballerup og Risø som et living lab for test af smart city-teknologier i det fysiske miljø.

X-tech Entrepreneurship
Fem kandidatstuderende fra DTU, en kandidatstuderende fra CBS og en business mentor samarbejder om teknologi, patenter og teknologiske behov i en virksomhed for at udvikle prototyper og forretningsidéer, der kan danne grundlag for spin out virksomheder. Vil I være med?