Kursustilmelding

Ph.d.-studerende fra andre universiteter kan tilmelde sig de fleste af de kurser, der ligger i DTU's kursusbase. Deltagelse i kurser er under forudsætning af, at der er ledige pladser. 

Tilmelding
Du tilmelder dig som gæste-ph.d.-studerende ved at udfylde tilmeldingsblanketten på denne side. I forbindelse med tilmelding skal der indsendes dokumentation for din indskrivning som ph.d.-studerende, evt. kopi af dit studiekort til ph.d.-uddannelse.

På en del ph.d.-kurser er der tilmelding hos underviseren eller på instituttet. Hvis der er tilmelding til fx underviser, er man ikke tilmeldt før denne er kontaktet og har godkendt ens deltagelse.

Tilmeldingsfrist 
For ph.d.-kurser er det anført i kursusbeskrivelsen, om kurset følger de normale undervisningsperioder i hhv. 13-ugers og 3-ugers perioderne. Hvis der står, at kurset ikke følger DTU's normale skemastruktur skal man være opmærksom på, hvornår der så er tilmeldingsfrist.


Efterår: primo august 
Januar: primo december

Forår: medio januar 
Juni, juli & august: medio maj

Tilmeldingsfristen til ph.d.-kurser kan svinge. Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvor og hvornår man skal tilmelde sig.

Kursusbeskrivelsen
Alle kursusbeskrivelser følger den samme skabelon. Nogle af punkterne er beskrevet nedenfor.

Skemaplacering

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-12  E-1A E-3A E-5A E-2B E-4B
12-13 Pause Pause Pause Pause Pause
13-17  E-2A E-4A E-5B E-1B E-3B
18-21  - - - - -

Skemaplaceringen følger samme model både forår og efterår (E= efterår og F= forår).

Hvis der i skemaplaceringen er anført F3, så afholdes kurset om foråret i gruppe 3 (både  3A og 3B), dvs. tirsdag fra 8-12 og fredag 13-17.

Obligatoriske forudsætninger
Her er angivet, hvilket kurser du skal have bestået for at kunne tilmelde dig kurset. Der er dog mange ph.d.-studerende, der har forudsætninger fra andre kurser. Hvis du har spørgsmål til forudsætninger, anbefaler vi, at du kontakter den kursusansvarlige. 

Deltager begrænsning
Her er det angivet, hvorvidt der er deltagerbegrænsning. Hvis antallet af tilmeldte overstiger begrænsningen, vil der være lodtrækning. De a DTU's egne studerende, som har tilmeldt sig i tide, har fortrinsret.

Kursets varighed
De fleste ordinære kurser løber over 13 uger fordelt mellem 3-7 timer pr. uge plus hjemmearbejde. Der er to 13-ugers perioder om året, som starter hhv. i september (efterårs semester) og i februar (forårssemester). 

Derudover, tilbyder DTU kortvarende kurser i januar, juni, juli og august. I disse kurser er der undervisning hele dagen i 1½ til 3 uger.

Mange ph.d.-kurser følger ikke den normale skemastruktur. Længden på kurserne fremgår som regel af kursusbeskrivelsen.

Eksamen
Når du er tilmeldt et kursus, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Dine karakterer vil fremgå af din personlige side på DTU's intranet.

Kursusafgift
Gæste ph.d.-studerende fra institutioner i EU/EØS og Norden vil ikke blive opkrævet kursusafgift. Der kan dog være udgifter til undervisningsmateriale. Gæste ph.d.-studerende fra institutioner i øvrige lande, bør kontakte kursusansvarlige angående evt. kursusafgift.

Kursusbevis
Du vil modtage et kursusbevis hurtigst muligt efter, at vi har modtaget eksamensresultater fra underviser.