Ph.d. kurser

Har du behov for et kort sammenhængende kursus med høj faglighed? så er DTU's ph.d.-kurser måske din vej til efteruddannelse. Ph.d.- kurserne er specielt relevante til specialister fra industrien. Nedenfor kan du læse om de fire forskellige kategorier af ph.d.-kurser.

PhD Programme
Faglige identitetskurser

Kurser, som omhandler fagets grundlag og skaber en fælles faglig identitet. Kursets indhold rækker udover, hvad der dækkes i de underliggende DTU kandidatuddannelser, Kurser i denne kategori giver kendskab til en bredere række af emner, metoder og redskaber inden for faget.

Fagligt fokuserede kurser

Kurser med et snævrere fokus på et fagligt emne. Kursets niveau er videregående og forudsætter omfattende forberedelse og/eller opfølgning. Kurser i denne kategori giver dig kendskab og færdigheder til et fagligt emne tæt på den forskningsmæssige state-of-the-art. Kurserne i denne kategori vil typisk undervises som koncentrerede forløb, fx som sommerkurser. Disse kurser rummer et internationalt islæt i form af gæsteprofessorer og deltagere fra andre (udenlandske) universiteter.

Servicekurser - faglige færdigheder

Kurser, som sigter mod at give ph.d.-studerende med en bestemt faglig færdighed, der ligger udenfor den ph.d.-studerende eget fagområde, og som er en nødvendighed for at gennemføre forskningsprojektet. For en lang række af disse kurser gælder, at fagligheden er til stede på DTU, og udbydes i forskellige former for kurser på DTU’s uddannelser og at der i en række tilfælde er behov for at ph.d.-skolerne – alene eller i samarbejde - tilbyder forløb rettet mod andre ph.d.-skolers ph.d.-studerende. Disse kurser udbydes ofte som e-learning - både i længere og kortere forløb.

Generelle servicekurser - generiske færdigheder

Kurser, der ikke er naturligt forankret ved DTU’s ph.d.-skoler og tilbydes af eller i samarbejde med centrale enheder og eksterne udbydere. Kurserne dækker emner der ikke har teknisk-videnskabelig faglighed, men som er nyttige eller nødvendige for gennemførelse af forskningsprojektet og den teknisk-videnskabelige forskeruddannelse. Disse kurser udbydes som kortere intensive forløb eller som seminarrækker.