Adgangskrav til enkeltfagskurser

Optagelse som studerende på enkeltfag sker under forudsætning af ledige pladser på de pågældende undervisningshold. Samtidig skal du opfylde adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at følge fag på. Der er ikke krav om erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at tage det etårige DTU adgangskursus. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, skal du henvende dig til den kontaktperson, som er nævnt i kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus. Opfylder du ikke adgangskravene til enkeltfag på diplomniveau, kan du søge om optagelse via realkompetencevurdering.

Du kan ikke blive tilmeldt undervisning eller eksamen på enkeltfag, hvis:

  • du ikke opfylder adgangskravene

  • du ikke har betalt for kurset

  • kurset er optaget af DTU's heltidsstuderende

  • du er indskrevet på en ordinær heltidsuddannelse på DTU, og kurset, du ønsker at følge, er en del af din heltidsuddannelse.

  • du på et tidligere tidspunkt har opbrugt dine tre eksamensforsøg i det konkrete fag/kursus og ikke kan fremlægge dokumentation for, at du har fået dispensation til et ekstra eksamensforsøg

Det er ikke muligt at gennemføre en hel diplom-, bachelor- eller kandidatuddannelse som enkeltfag. Højst halvdelen af den normerede uddannelsestid må gennemføres som enkeltfag og heraf må maksimalt ét år følges på fuld tid (60 ECTS). Kandidatspeciale kan ikke tages som enkeltfag.

Som diplomingeniørstuderende kan du følge diplomingeniør-, bachelor- og kandidatkurser, som ikke er en del af din studieordning, og som studieleder ikke vil godkende som en del af din uddannelse. Du kan også følge kurser, hvis der på dette tidspunkt ikke er plads til disse inden for de 210 ECTS-point, som din uddannelse er normeret til (240 ECTS-point for Arktisk Teknologi og 270 ECTS-point for Eksport og Teknologi).

Som bachelorstuderende kan du følge diplomingeniørkurser. Du kan tillige følge bachelor- og kandidatkurser, hvis der ikke er plads til disse inden for de 180 ECTS-point, som din uddannelse er normeret til. Fra 1. september 2020 er det muligt for bachelorstuderende at følge 10 ECTS diplomingeniørkurser (valgfag) på bacheloruddannelsen.

Som kandidatstuderende kan du følge diplomingeniørkurser. Du kan tillige følge bachelorkurser, hvis du allerede har benyttet muligheden for at tage 10 ECTS-point bachelorkurser på din kandidatuddannelse, jf. din studieordning. Du kan i øvrigt følge bachelor- og kandidatkurser, hvis der ikke er plads til disse inden for de 120 ECTS-point, som din uddannelse er normeret til.

Du skal være opmærksom på, at kurser, som du har taget som enkeltfag, mens du var indskrevet på en ordinær heltidsuddannelse på DTU, ikke vil kunne meriteres ind i denne heltidsuddannelse på et senere tidspunkt.

Hvis du ønsker at følge enkeltfag for at kunne opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse på DTU, skal du være opmærksom på reglerne for betinget optagelse på en kandidatuddannelse med henblik på supplerende uddannelsesaktivitet.