DTU Standarder, Lyngby Campus

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder

På DTU findes en række vejledninger og standardoplysninger vedr. DTU's bygningsmasse, som almindeligvis er nødvendig grundinformation, der skal følges for at kunne fungere som leverandør til DTU vedr. bygningsdriften, samt ny- og ombygninger af bygninger og faciliteter. Standarderne er kun gældende for DTU Lyngby Campus.

Strukturen på siden er under revision. Det er målet at standarderne fremover skal følge Molios struktur. Derfor bliver hjemmesiden løbende opdateret. Bemærk at Molios struktur betyder, at den overordnede standard for Bygningsinstallationer er gældende samtidig med de underordnede standarder for installationer. Læs mere om brug af Molios arbejdsbeskrivelser på Molio.dk.

Leverandører til DTU har pligt til at sætte sig ind i DTUs standarder (gældende version), og sikre at ydelserne lever op til kravene heri.