DTU Standarder, Risø Campus

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder

På DTU findes en række vejledninger og standardoplysninger vedr. DTU's bygningsmasse, som almindeligvis er nødvendig grundinformation, der skal følges for at kunne fungere som leverandør til DTU vedr. bygningsdriften, samt ny- og ombygninger af bygninger og faciliteter. Standarderne er kun gældende for Risø Campus. .

Leverandører til DTU har pligt til at sætte sig ind i DTUs standarder (gældende version), og sikre at ydelserne lever op til kravene heri.

  Version Ansvarlig
ABA installationer 28.09.17 Zakie Ruru
ADK installationer 22.05.17 Zakie Ruru
Standardbelægninger 16.05.18 Alex Andersen
Etablering af byggeplads 22.11.18 Thomas K. T. Møller
Standard for toilet og bade-/omklædningsrum 16.05.18 Thomas K. T. Møller

CTS Standard

CTS ID-navngivning

2016

2017

Zakie Ruru

Zakie Ruru

DTU Råd og regler - eksterne samarbejdspartnere 09.03.12
Lars R. Schmidt
DTU Sorteringsvejledning
12.03.14
Kirsten F. Andersen 
EL-Tavlestandard 2017 Zakie Ruru
Energimålere 17.05.17  Thomas K. T. Møller
Gravearbejde 22.05.17 Thomas K. T. Møller
Køleanlæg 19.05.17 Bjarke Nonbøl
Trykluftsanlæg 19.05.17  Bjarke Nonbøl
Ventilation 16.05.18 Tommy Christiansen
VVS installationer 19.01.19 Claus Hansen