Bestyrelsesmøde 7. december 2018

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat fra sidste møde

3. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (sagsfremstilling, bilag 1)

4. Bestyrelsens forretningsorden (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

5. Status for DTU's ligestillingsarbejde (sagsfremstilling, bilag 1)

6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal (sagsfremstilling, bilag 1)

7. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet, hhv. Udenrigsministeriet (sagsfremstilling)

8. Regnskab efter 3. kvartal 2018 og prognose for 2018 (sagsfremstilling, bilag 1)

9. Lånemulighedsnotat. Lukket punkt.

10. Forslag til finanslov 2019 og politisk aftale om forskningsreserven (sagsfremstilling)

11. Udkast til Budget og Handlingsplan 2019, samt overslag 2020.-2022 (sagsfremstilling, bilag 1)

12. Ny DTU-strategi: Fastlæggelse af strategiske temaer (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3)

13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport 2019 (sagsfremstilling, bilag 1)

14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (sagsfremstilling)

15. Bestyrelsens selvevaluering 2018. Lukket punkt.

16. Evt.

Referat