Bestyrelsen

DTU’s bestyrelse er den øverst ansvarlige for universitetets aktiviteter.

Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner, indgår udviklingskontrakt med ministeren for uddannelse og forskning, ansætter rektor samt træffer beslutninger om nybyggerier m.v.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt og består af 6 udefra kommende medlemmer, 2 studerende og 2 medarbejdere. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2021 af nedenstående

Karin Markides, formand for bestyrelsen. Professor og rektor for American University of Armenia.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne Einride AB og Perstorp Holding AB.

Lau Halkier Wandall. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Henrik Clausen. Cand.polyt, MBA, CEO, TDC.

Kasper Bøgh Pedersen. Specialkonsulent. Valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på DTU.

Søren Sandgaard. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Susanne Juhl. Cand.scient. pol, Senior Advisor i Copenhagen Infrastructure Partners
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelserne (Præsidiet) for Akademiet for Tekniske Videnskaber, Politiken-Fonden og A/S Politiken Holding.

Ole Sigmund. Professor. Valgt af og blandt det videnskabelige personale.

Hanne Søndergaard. Cand.merc. Chief Marketing Officer & Executive Vice President, Arla Foods Amba.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for Arla Fonden. Formand for Ejendomsaktieselskabet af 2/1 1989 Esbjerg, Tage Søndergaard Holding A/S og Annalise og Tage Søndergaards Fond.

Der udpeges yderligere to eksterne bestyrelsesmedlemmer i første kvartal 2021.