Bestyrelsen

  Per Falholt, Chairman, Photo: Mikal Schlosser
  Per Falholt, formand

Eva Berneke, Photo: Mikal Schlosser
Eva Berneke

Mette Bybjerg BrockMette Bybjerg Brock

Henrik Clausen
Tobias Holck Colding, Photo: Mikal SchlosserTobias Holck Colding Annette Frøhling, Photo: Mikal SchlosserAnnette Frøhling Annette Frøhling, Photo: Mikal SchlosserLars Holm
 Susanne Juhl, Photo: Mikal SchlosserSusanne Juhl
 Anders Henry Nielsen, Photo: Mikal SchlosserAnders Henry Nielsen
 Hanne Søndergaard, Photo: Mikal SchlosserHanne Søndergaard

DTU’s bestyrelse er den øverst ansvarlige for universitetets aktiviteter.

Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner, indgår udviklingskontrakt med ministeren for uddannelse og forskning, ansætter rektor samt træffer beslutninger om nybyggerier m.v.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt og består af 6 udefra kommende medlemmer, 2 studerende og 2 medarbejdere. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2019 af nedenstående

Per Falholt, formand for bestyrelsen. Cand.polyt, CEO, Per Falholt Global R&D Advisory Services. 
Øvrige bestyrelsesposter: Formand for Fonden Universe Science Park. Formand for bestyrelsen for DHI Fonden samt medlem af bestyrelserne for Danfoss A/S og Cytovac A/S.

Eva Berneke. Cand.polyt, MBA, Adm. direktør, KMD A/S.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for LEGO A/S, samt medlem af Conseil d'administration of École Polytechnique Université Paris-Saclay.

Mette Bybjerg Brock. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Henrik Clausen. Cand.polyt, MBA, CEO, B&O.
Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for Nordic Entertainmant Group AB (NENT).

Tobias Holck Colding. Professor, MIT, USA.

Anette Frøhling. Ledelsessekretær. Valgt af og blandt det teknisk-administrative personale.

Lars Holm. Stud.polyt. Valgt af og blandt de studerende.

Susanne Juhl. Cand.scient. pol, adm. direktør, HMN Naturgas I/S.
Øvrige bestyrelsesposter: Formand fra bestyrelsen for Dansk Gasteknisk Center A/S, medlem af bestyrelserne (Præsidiet) for Akademiet for Tekniske Videnskaber, Politiken-Fonden og A/S Politiken Holding.

Anders Henry Nielsen. ph.d., seniorforsker. Valgt af og blandt det videnskabelige personale.

Hanne Søndergaard. Cand.merc. Chief Marketing Officer & Executive Vice President, Arla Foods Amba.

Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen for Arla Fonden. Formand for Ejendomsaktieselskabet af 2/1 1989 Esbjerg, Tage Søndergaard Holding A/S og Annalise og Tage Søndergaards Fond.