Bestyrelsesmøde 1. april 2022

Dagsorden


1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

3. Bestyrelsens opgave ift. reorganisering af institutter (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

4. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2021 (Sagsfremstilling, bilag 1)

5. Udkast til årsrapport 2020 (Sagsfremstilling, bilag 3, bilag 4, bilag 5)

6. Afrapportering på Handlingsplan 2021 (Sagsfremstilling, bilag 1)

7. DTU's institutionsplan (lukket punkt)

8. Interessevaretagelse og ekstern kommunikation (lukket punkt)

9. Temadrøftelse: Teknologi for bæredygtig forandring på DTU’s institutter (intet materiale til punktet)

10. Evt.

Referat