Bestyrelsesmøde 13. juni 2022

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1)

3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

4. Regnskab efter 1. kvartal 2022 og prognose for 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

5. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år (Sagsfremstilling)

6. Vedtægtsændring ift. valg af kapitalforvaltere (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3)

7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)

8. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)

9. Strategisk Datarapport (lukket punkt)

10. Præsentation af letbanens udvikling omkring DTU (Sagsfremstilling)

11. Indstilling til DTU's udpegningskomité (Sagsfremstilling)

12. Præsentation af DTU Space efter organisationsændringer (Sagsfremstilling)

13. Emner til bestyrelsens seminar i september 2022 (Sagsfremstilling)

14. Evt.

Referat