Bestyrelsesmøde d. 9. april 2021

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstillingbilag 1bilag 2)

3. Bestyrelsens forretningsorden og arbejdsplan, herunder proces for afrapportering på strategi og handlingsplaner (Sagsfremstillingbilag 1bilag 2)

4. Bestyrelsens kompetence og ansvar (Sagsfremstillingbilag 1

5. Vederlag til bestyrelsens medlemmer (Sagsfremstillingbilag 1)

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2020 (Sagsfremstillingbilag 1)

7. Udkast til årsrapport 2020 (Sagsfremstillingbilag 3bilag 4bilag 5)

8. Status på studerende og ansattes trivsel under Corona nedlukningerne (Sagsfremstilling)

9. Præsentation af DTU Engineering Technology

10. Evt.

Referat