Aftagerpanel

DTU’s Aftagerpanel består af repræsentanter fra såvel det private erhvervsliv som offentlige institutioner.

Aftagerpanelets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder DTU’s uddannelser giver adgang til.

Panelet mødes tre gange årligt og behandler bl.a. emner som kvaliteten af DTU’s uddannelser og relevansen af disse for samfundet, udviklingen af nye og eksisterende uddannelser på DTU og undervisnings- og prøveformer.

Chefkonsulent Christa Trandum
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 78 25
chtra@adm.dtu.dk