Direktionen

Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet med ansvar over for bestyrelsen.

Rektor leder direktionen, der ud over rektor består af prorektor, universitetsdirektør, dekanen for kandidat- og ph.d.-uddannelserne, samt internationalisering, dekanen for bacheloruddannelserne og studiemiljø, koncerndirektøren for offentlig-private samarbejder og Livslang Læring og koncerndirektøren for innovation og entrepreneurskab.
Photo: Bax Lindhardt

Rektor, Professor, ph.d., dr.techn.  
Anders Overgaard Bjarklev

tlf.:  45 25 10 00 
e-mail: dtu-rektor@adm.dtu.dk

Sekretær for rektor: Anne Smedegaard Rundin Cordsen

Rasmus Larsen, photo: Bax Lindhardt

Prorektor,  Professor, ph.d.
Rasmus Larsen

tlf.:  45 25 10 10
e-mail: dtu-provost@dtu.dk

Sekretær for prorektor: Mette Erichsen

Claus Nielsen

Universitetsdirektør, cand.scient.pol.
Claus Nielsen

tlf.:  45 25 10 02 
e-mail: direktor@adm.dtu.dk

Sekretær for universitetsdirektør: Mette Erichsen

Philip Binning

Dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering, professor
Philip John Binning

tlf.: 45 25 10 70
e-mail: DTU-GraduateDean@dtu.dk

Sekretær: Christina Boje Johannsen

Lars D. Christoffersen
Dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø,
Lars D. Christoffersen

tlf. 45 25 10 09
e-mail: dtu-bdean@dtu.dk

Sekretær:Trylle Arnfred
Marianne Thellersen

Koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab, cand. polyt, eMBA
Marianne Thellersen

tlf. 40 51 44 10
e-mail: mthel@adm.dtu.dk

Sekretær: Anna Monika Wlazlo Frandsen

Carsten Orth Gaarn-Larsen

Koncerndirektør for Offentlig-private samarbejder, Livslang Læring, cand.polyt.(E), cand.merc.(sol), HD(U)
Carsten Orth Gaarn-Larsen

tlf. 23 23 00 00
e-mail: coglar@dtu.dk

Sekretær: Birgitte Lydik

Sekretær for direktionen er Direktør John Sarborg Pedersen
tlf.nr. 45 25 11 15, e-mail: josap@adm.dtu.dk