Institutter

Universitetets kerneydelser; uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation varetages af institutterne.

Institutterne planlægger og tilrettelægger forskning og undervisning inden for deres fagområde og samarbejder om de enkelte studieretninger og -linier. Institutterne ledes af en institutdirektør, der er ansvarlig over for rektor.

Til at rådgive sig har institutdirektøren et advisory board bestående af repræsentanter fra institutternes kerneinteressenter.

Se alle DTU's institutter