Udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen

Udpegning og genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer sker i et udpegningssystem, der består af en udpegningskomité og en søgekomité.

Det er søgekomitéens opgave at finde og indstille kandidater som nye eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse.

Det er udpegningskomitéens opgave at udpege nye eksterne medlemmer af universitetsbestyrelsen på basis af søgekomitéens indstilling af kandidater. Det er endvidere udpegningskomitéens opgave at vurdere og i givet fald genudpege siddende, eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse.

Er der tale om gen– eller nyudpegning af bestyrelsesformand, skal udpegningskomitéens udpegning godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Skal der udpeges en ny bestyrelsesformand kan den siddende bestyrelsesformand ikke fungere som formand for søgekomitéen, og udpegningskomitéen skal derfor udpege en midlertidig ekstern formand for søgekomitéen.

Endelig er det udpegningskomitéen opgave at udpege de to eksterne medlemmer af søgekomitéen.